Smithtown looks to borrow $5M to fix roads

Smithtown looks to borrow $5M to fix roads