Thieves hit White Plains home on gun permit list

Thieves hit White Pains home on gun permit list