Upload Photo

Smithtown East vs. Whitman

Smithtown East defeated Whitman, 2-1, Tuesday in Suffolk III softball game.