2022 Cheers

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 1, 2022

2022 Defense Spending

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 2, 2022

Return to normalcy

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 3, 2022

Nassau Masking Policy

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 4, 2022

Storming the capitol 2022

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 5, 2022

Nassau schools

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 6, 2022

Democracy

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 7, 2022

Homeless at Penn Station

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 7, 2022

Blakeman's command

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 10, 2022

The great resignation

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 11, 2022

Voting rights or filibuster?

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 12, 2022

Formerly known as prince

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 13, 2022

Djokovic vs. Public health

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 14, 2022

CDC guidelines simplified

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 16, 2022

The filibuster oath

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 19, 2022

Defining freedom

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 20, 2022

Hochul's campaign coffers

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 18, 2022

COVID protocols

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 21, 2022

Free speech perils

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 23, 2022

A dizzy area

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 24, 2022

Big fight

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 25, 2022

Divided we stand

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 26, 2022

Gun traffic

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 27, 2022

Cat fight

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 28, 2022

Active shooter drill

Credit: Newsday/Matt Davies

Jan. 29, 2022

Top Stories